Cadangkan Penambahbaikan Pengangkutan Geografi PT3 2016

                                   Penambahbaikan Pengangkutan Folio Geografi PT3 2016


Artikel mencadangkan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di kawasan kajian, tempat tinggal atau sekolah ini adalah berkaitan dengan Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi) bagi calon PT3 tahun 2016.

Artikel ini juga boleh dijadikan sebagai panduan kepada calon dalam menyiapkan kajian kes tentang pengangkutan.

Calon perlu memberi cadangan visi dan misi yang kreatif, relevan seiring dengan perkembangan teknologi masa kini dan logik bagi penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan berdasarkan keadaan di kawasan kajian (tempat tinggal) atau (sekolah calon).

Cadangan dan penambahbaikan tersebut bagi memastikan bahawa sistem pengangkutan adalah selamat, boleh diharap, responsif, mudah diakses, terancang, bersepadu, mampu dibayar, dan lestari bagi mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualiti hidup rakyat.

MENCADANGKAN PENAMBAHBAIKAN TERHADAP PENGANGKUTAN GEOGRAFI PT3 2016 

Berikut ialah contoh-contoh cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan:

LRT Dan Monorel
-Meningkatkan kapasiti dan kecekapan LRT dan monorel
-Penjajaran Semula Stesen
-Pemindahan pengurusan pemilikan kepada syarikat yang lebih berdaya saing

Bas 
-Mewujudkan Lebih Banyak Bas Transit Laju : Bersesuaian dengan negara yang menghendaki peningkatan sistem bas henti-henti, khususnya berikutan perubahan keperluan penumpang dan sistem pengangkutan awam
-Bas Percuma :Cadangan dimasukan ke dalam Pelan Transformasi Kerajaan bagi menyediakan perkhidmatan bas percuma yang beroperasi dalam lingkungan antara bandar ke bandar strategik Program
-Penambaikan Hentian Bas: Mewujudkan satu inisiatif program untuk menaik taraf hentian bas lama dan membina hentian bas baharu yang bertaraf dunia

Teksi 
-Teksi Rakyat 1Malaysia : Memperluaskan lagi Program Teksi Rakyat 1Malaysia (TR1Ma) dan memperbaik kualiti perkhidmatan teksi di seluruh negara

Rasionalisasi Kegiatan Lebih Muatan 
-Mencadangkan agar pihak yang terlibat bekerjasama dengan industri pengangkutan barangan untuk memperkemas prosedur pengendalian untuk membantu mengawal dan menguatkuasakan amalan lebih muatan
-Perlaksanaan undang-undang yang lebih ketat ke atas pengendali pengangkutan barangan dalam usaha mengekang amalan ini
-Mewujudkan dasar dan prosedur operasi standard untuk penguatkuasaan bagi membolehkan agensi yang berkenaan untuk menguatkuasakan undang-undang pengangkutan awam darat yang berkaitan dengan amalan lebih muatan secara konsisten

Penggunaan Petrol Tanpa Plumbum  
-Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah pencemaran udara terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang

Penapis asap 
-Bagi mengurangkan pembebasan asap hitam oleh pengangkutan awam seperti bas dan teksi yang menggunakan minyak diesel, penggunaan penapis asap amat dialu-alukan. Dengan ini, asap yang dibebaskan telah ditapis dan merupakan asap yang tidak mencemarkan udara

Mengurangkan Kos Operasi
-Bagi mengatasi masalah tambang yang tinggi, pihak kerajaan boleh memberi subsidi diesel. Dengan ini, diharap tambang pengangkutan awam (contohnya bas dan teksi) dapat dikurangkan

Penggunaan Bahan Api Alternatif 
-Dalam usaha mengurangkan pencemaran udara akibat pelepasan asap hitam dari kenderaan bermotor (bas, lori, teksi dan sebagainya), penggunaan bahan api alternatif yang mesra alam amat digalakkan. Contohnya, menggunakan diesel kelapa sawit, kereta  hibrid (menggunakan bateri) dan tenaga suria

Kursus Pemanduan Berhemah 
-Kemalangan di jalan raya dapat dielakkan jika pemandunya memandu dengan penuh tanggungjawab dan berhati-hati. Oleh itu, pihak syarikat bas ekspres atau pihak kerajaan boleh mewajibkan pemandu bas/van/teksi mengikuti kursus pemanduan berhemah dengan tujuan memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka terhadap keselamatan penumpang dan mematuhi peraturan jalan raya

Kuat Kuasa Undang-Undang  
-Kemalangan di jalan raya dapat dielakkan jika pemandunya memandu dengan penuh tanggungjawab dan berhati-hati. Oleh itu, pihak syarikat bas ekspres atau pihak kerajaan boleh mewajibkan pemandu bas/van/teksi mengikuti kursus pemanduan berhemah dengan tujuan memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka terhadap keselamatan penumpang dan mematuhi peraturan jalan raya.

No comments

Powered by Blogger.