Siapa Itu Jin Qorin?

Pernahkah anda melihat seorang teman tiba-tiba muncul di hadapan kita, entah melintas atau apa, tapi tak berkata apa-apa? Di lain waktu ketika kita tanyakan tadi kenapa? Si teman pun hanya kebingungan dan menjawab tidak pernah dan tidak tahu. Biasanya mendapat jawapan begini jantung kita terus berdegup kencang, keringat dingin, semuanya berujung pada satu soalan lantas tadi itu siapa? Tertanya-tanya?

Qorin adalah jin yang ditugaskan untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Kerana itu, qorin termasuk syaitan dari kalangan jin.

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya, "Apa itu qorin?" Beliau menjawab, "Qorin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Sebagaimana yang Allah firmankan,

"Syaitan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan kurnia dari-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. "(QS. Al-Baqarah: 268) Akan tetapi, jika Allah memberikan kurnia kepada hamba-Nya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin ini, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. (Majmu 'Fatwa, 17: 427)

Dalil Adanya Jin Qorin:

Di antara dalil yang menunjukkan adanya qorin:

a. Firman Allah: "Yang menyertai manusia berkata:" Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh, "(QS. Qaf: 27). Dalam tafsir Ibn Kathir dinyatakan bahawa Ibnu Abbasradhiallahu 'anhu, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lain mengatakan, "Yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia," (Tafsir Ibnu Katsir, 7: 403).

b. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallamDari Ibnu Mas'ud radhiallahu'anhu, Nabi shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qorin (pendamping) dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Termasuk anda , wahai Rasulullah? "Beliau menjawab," Termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Kerana itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. "(HR. Muslim)

Tugas jin QorinNabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qorin (pendamping) dari golongan jin." (HR. Muslim) Imam An-Nawawi mengatakan, "Dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin qorin dan bisikannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallammemberi tahu bahawa dia bersama kita, agar kita selalu waspada seboleh mungkin. (Syarh Shahih Muslim, 17: 158) Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajid menjelaskan, "Berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan sunah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin qorin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Godaan jin qorin ini akan semakin melemah, sebanding dengan kekuatan iman pada disi seseorang. "(Fatwa Islam, tanya jawab, no. 149459)

Apakah qorin juga menyertai manusia setelah dia meninggal dunia?

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, "Apakah qorin ini akan terus menyertai manusia, sampai menemaninya di kuburan? jawabnya, Tidak. Zahir hadis -Allahu a'lam- menunjukkan bahawa dengan berakhirnya umur manusia, maka jin ini akan meninggalkannya. Kerana tugas yang dia emban telah berakhir. Apabila manusia mati maka akan terputus semua amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. (HR. Muslim). (Majmu 'Fatwa, 17: 427)

Cara Melindungi Diri dari Jin Qorin

Banyaklah berdzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insyaaAllah, akan datang perlindungan dari Sang Kuasa. Allah berfirman,

"Apabila setan menggodamu maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "(QS. Al-A'raf: 200) Dalam Tafsir As-Sa'di dinyatakan," Kapanpun, dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda Anda, dimana Anda merasakan adanya bisikan, menghalangi anda untuk melakukan kebaikan, mendorong anda untuk berdosa, atau membangkitkan semangat anda untuk maksiat maka berlindunglah kepada Allah, sandarkan diri anda kepada Allah, mintalah perlindungan kepada-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar terhadap apa yang anda ucapkan dan Maha Mengetahui niat Anda, kekuatan dan kelemahan anda. Dia mengetahui kesungguhan Anda dalam bersandar kepada-Nya, sehingga Dia akan melindungi Anda dari godaan dan was-was syaitan. (Taisir Karimir Rahman, Hal.313).

Allahu a'lam.

Sumber: perundingan syariah

No comments

Powered by Blogger.