Ajaib Batu Yang Memberi Salam Kepada Rasulullah

                 batu-yang-memberi-salam-pada-rasulullah

Kebenaran nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul Allah ternyata dibuktikan dengan keajaiban-keajaiban alam. Termasuk di dalamnya kisah sebuah batu yang memberi salam pada nabi. Mungkin terdengar mustahil, tapi memang nyata adanya.

Alam seolah berbicara bahawa ada nabi Allah yang sangat mulia akhlaknya, sehingga alam ikut berbicara.

Semasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih di Makkah sebelum diangkat menjadi nabi ada batu yang memberi salam kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau masih mengetahui batu tersebut, tetapi beliau maupun para sahabat tidak pernah memungutnya atau membawanya pulang untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

Dari sahabat Jabîr bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang,” (HR. Muslim).

No comments

Powered by Blogger.