Hukum Lelaki Memakai Pakaian Warna Merah dan Kuning


Tahukah anda apakah hukum bagi lelaki yang memakai pakaian warna merah dan kuning? Saya akan kongsikan disini..teruskan membaca dibawah!

Hukum Asal Pakaian

Perlu diketahui suatu kaedah yang biasa disampaikan oleh para ulama, "Hukum asal pakaian adalah mubah (ertinya: dibolehkan)". Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. "(QS. Al Baqarah: 29)

Oleh kerana itu, barangsiapa yang mendakwa bahawa pakaian warna tertentu itu haram atau terlarang dikenakan, tentu saja ia harus membawakan dalil. Jika tidak ada dalil, maka asalnya dibolehkan.

Tiga Warna Pakaian Lelaki Yang Ditinjau

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum warna pakaian lelaki dalam tiga masalah berikut:

1-Warna merah penuh yang tidak bercampur dengan warna lain. Sedangkan jika warna merah pada pakaian tersebut bercampur dengan warna lainnya, maka ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

2-Warna yang dicelup dengan 'ushfur (sejenis tumbuhan dan menghasilkan warna merah secara dominan). Adapun jika menghasilkan warna merah selain dengan 'ushfur, maka termasuk dalam perbahasan nombor satu.

3-Warna yang dicelup dengan za'faron (sejenis tumbuhan yang menghasilkan warna kuning). Adapun jika dicelup dengan warna kuning dari selain za'faron, seperti ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Bolehkah Memakai Pakaian Berwarna Kuning?

Jawapannya, asalnya boleh. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama kerana pakaian kuning yang terlarang apabila merupakan hasil celupan za'fron atau 'ushfur sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas.

Dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah disebutkan,

اتفق الفقهاء على جواز لبس الأصفر ما لم يكن معصفرا أو مزعفرا

"Para pakar fiqih sepakat dibolehkannya memakai pakaian berwarna kuning asalkan bukan hasil dari celupan 'ushfur atau za'fron."

Dari sini, jika pakaian kuning berasal dari zat warna sintetik seperti pada pakaian yang kita dapati saat ini, maka seperti itu tidaklah masalah. Wallahu a'lam.

Sedangkan sebahagian orang menterjemahkan pakaian "mua'shfar" (yang dicelup 'ushfur) dengan pengertian pakaian warna kuning, kami rasa ini keliru, kerana' ushfur lebih dominan menghasilkan warna merah. Ibnu Hajarrahimahullah berkata,

فإن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر

"Warna dominan yang dihasilkan oleh 'ushfur adalah warna merah."

Bagaimana dengan Pakaian Merah Penuh?

Ada dua macam dalil yang membicarakan masalah ini. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Dalil yang melarang pakaian berwarna merah:

Hadits Al Baro 'bin' Azib, ia berkata,

نهانا النبى - صلى الله عليه وسلم - عن المياثر الحمر والقسى

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami mengenakan ranjang (yang lembut) yang berwarna merah dan qasiy (pakaian yang bercorak sutera)." (HR. Bukhari no. 5838)

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu' anhuma, ia berkata,

نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع

"Aku dilarang untuk memakai kain yang berwarna merah, memakai cincin emas dan membaca Al-Qur'an saat rukuk." (HR. An Nasai no. 5266. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih)

Dalil yang membolehkan pakaian berwarna merah:

Hadis Al Barro 'bin' Azib, ia berkata,

كان النبى - صلى الله عليه وسلم - مربوعا, وقد رأيته فى حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang lelaki yang berwatakan sedang (tidak tinggi dan tidak pendek), saya melihat beliau mengenakan pakaian (Hullah) merah, dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih bagus daripada beliau" (HR. Bukhari no . 5848)

Dalam riwayat Muslim, Al Barro 'bin' Azib mengatakan,

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه -صلى الله عليه وسلم-.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itu berwatakanan sedang, berpundak bidang, rambutnya lebat terurai ke bahu hingga sampai kedua-dua cuping telinganya. Pada suatu ketika, beliau pernah mengenakan pakaian (Hullah) berwarna merah, tidak ada seorangpun yang lebih tampan dari beliau "(HR. Muslim no. 2337)

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبس يوم العيد بردة حمراء

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengenakan burdah (kain bergaris) berwarna merah ketika solat' ied."

Dalil-dalil yang menyebutkan bolehnya pakaian berwarna merah di sana menggunakan kata "Hullah" dan "burdah". Perlu diketahui bahawa yang dimaksud burdah dan Hullah adalah pakaian yang bergaris merah dan bukan pakaian merah penuh.

Sehingga yang tepat dalam masalah ini, lelaki boleh menggunakan pakaian berwarna merah asalkan tidak polos (tidak seluruhnya berwarna merah). Namun jika pakaian tersebut seluruhnya merah, maka inilah yang terlarang. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan lebih selamat dari khilaf (perselisihan) ulama.

Waallahuala

No comments

Powered by Blogger.