Jangan Lakukan Hal Ini Pada Haiwan Jika Tidak Ingin Dilaknat Allah


ISLAM adalah agama yang selalu mengajarkan kasih sayang sesama manusia. Bahkan bukan hanya manusia, pada haiwan pun kita dianjurkan untuk menyayanginya.

Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ibnu 'Umar pernah melewati sekumpulan pemuda Quraisy. Pada masa itu mereka mempamerkan burung dan dijadikan sasaran tembak (dengan anak panah). Mereka lantas berikan anak panah pada pemiliknya. Ketika Ibnu 'Umar melihat kelakuan mereka tersebut, beliau memisah mereka.

Lantas Ibnu 'Umar berkata, "Siapa yang melakukan seperti ini, maka Allah melaknat pelakunya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembak, "(HR. Muslim, no. 1958).

Hadis lain menyebutkan maksud yang sama bahawa menyeksa binatang dilarang oleh Islam.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu' anhuma, ia berkata bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah jadikan haiwan yang bernyawa itu sebagai sasaran (tembak atau panah)," (HR. Muslim, no. 1957).

Dikutip dari Rumasyho.com, dari Jabir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam melarang pembunuhan binatang dengan diikat lantas dipanah," (HR. Muslim no. 1959).

Jelaslah bahawa Allah dan Rasul-Nya melaknat orang-orang yang menyiksa binatang.

No comments

Powered by Blogger.