Inilah Orang Pertama Akan Diberi Pakaian Oleh Allah Saat di Akhirat


Mempercayai hari kiamat merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi kaum muslim. Kiamat merupakan hari berakhirnya semua kehidupan di alam semesta. Ini merupakan salah satu kepastian janji Allah yang tidak akan diingkari-Nya dan pasti akan berlaku.

Berbeza hal dengan masa berada di dunia, saat di hari kiamat kelak hamba-hamba yang akan menghadap Allah SWT dikumpulkan dalam dalam keadaan tanpa menggunakan alas kaki, pakaian bahkan mereka juga tidak pula berkhatan.

Barulah setelah itu Allah akan memberikan pakaian yang mulia kepada orang soleh, dan pakaian yang buruk untuk orang yang hidup tidak sesuai dengan perintah-Nya. Lantas siapakah orang pertama yang akan diberikan pakaian oleh Allah SWT ketika di akhirat kelak?

Tenyata hamba Allah SWT yang diberi pakaian pertama kali ketika di akhirat adalah adalah Nabi Ibrahim as. Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, manusia yang pertama kali diberi pakaian di Hari Kiamat, " Nabi yang mulia," adalah (Nabi) Ibrahim. "(Hadis sahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4371).

Ibn Hajar berkata:

Al-Baihaqi meriwayatkan hadis seperti itu daripada jalur Ibn 'Abbas dan menambah, "Dan orang pertama yang memakai pakaian dari syurga adalah Ibrahim. Ia memakai Hullah (pakaian yang menutup seluruh badan) dari syurga. Dan sebuah kerusi didatangkan dan dilempar dari sebelah kanan 'Arasy dan diberikan kepadaku, lalu aku memakai Hullah dari syurga yang tidak diperuntukkan bagi orang lain. "

Adapun pakaiannya yang dikenakannya itu adalah pakaian yang ia pakai ketika meninggal dunia. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

"Mayat akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albani dalam Shohiih at-Targhib wat-Tarhib, no. 3575)

Nabi Ibrahim merupakan nabi yang digelar Khalilullah dan bapa dari para nabi serta utusan Allah SWT. Dari beliau telah lahir Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, lalu berlanjut kepada Nabi Yaakub, Nabi Yusuf, dan terus bersambung hingga Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai penutup para Nabi dan utusan Allah Ta'ala.

Alasan terpilihnya Nabi Ibrahim menjadi manusia pertama yang diberi oleh Allah SWT pakaian ketika di hari kiamat kelak adalah kerana beliau merupakan manusia yang paling takut kepada Allah SWT di antara seluruh manusia yang ada pada masa itu. Maka dari itu ia akan diberi pakaian sebagai penghilang rasa takut itu agar hatinya menjadi tenang.

Alasan lain mengapa Nabi Ibrahim menjadi manusia pertama yang diberi pakaian oleh Allah SWT dinyatakan dalam hadis bahawa Nabi Ibrahim al-Khalil merupakan orang yang menggunakan seluar solat pertama kalinya.

Hal ini beliau lakukan kerana bimbang zakar akan menyentuh tempat solatnya yang suci. Selain itu, Nabi Ibrahim juga selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi laranganNya semasa beliau hidup.

Kemungkinan yang lain lagi adalah kerana orang-orang yang melemparkannya ke dalam api telah menelanjangi dan melucutkan pakaiannya di hadapan orang banyak, seperti yang biasa dilakukan terhadap orang yang ingin dibunuh. Sehingga, ia dibalas sebagai orang pertama yang berpakaian pada hari kiamat di muka umum. Alasan yang terakhir ini adalah yang terbaik. (Al-Qurtubi, at-Tadzkirah, h. 209).

Demikianlah maklumat berkaitan orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah SWT ketika di akhirat kelak. Semoga kita semua sentiasa berada di jalan Allah SWT dan sentiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Aminn..

No comments

Powered by Blogger.