Inilah 20 Keistimewaan Para Nabi dan Rasul


PERLU kita ingat adalah, setiap Allah memuliakan para nabi dan rasul, bermakna beban syariat mereka lebih banyak atau lebih besar daripada manusia biasa. Demikianlah adanya, ketika kemuliaan bertambah maka beban syariat semakin besar. Sebagai contoh, seorang lelaki secara jenisnya lebih utama berbanding wanita, maka beban syariat untuk lelaki lebih besar berbanding wanita. Allah berfirman:

Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, "(QS. an Nisa: 34).

Dalam ayat ini lelaki mempunyai beban syariat berupa kewajiban member nafkah bagi isterinya, sedangkan perempuan tidak dibebankan demikian. Lelaki juga diwajibkan solat 5 waktu secara berjamaah di masjid, sedangkan wanita tidak, berjihad, dll.

Demikian juga para nabi dan rasul, rasul lebih mulia daripada nabi, dan di antara para rasul ada ulul azmi yang lebih mulia dari rasul-rasul lain, maka semakin mulia, semakin bertambah beban syariat.

Dikutip dari kisahmuslim.com, di antara keistimewaan nabi dan rasul adalah:

1. Para nabi dan rasul mempunyai fizikal yang lebih baik daripada manusia biasa. Sebagaimana Nabi Musa yang kuat, Nabi Yusuf mempunyai setengah ketampanan, dan secara umum tidak ada nabi dan rasul yang cacat.

2. Allah anugerahkan mereka akhlak yang mulia. Para nabi dan rasul terjaga dari akhlak yang rendah, agar orang-orang tidak mencela mereka ketika mereka berdakwah dan menyeru kepada kebaikan saat diperintahkan berdakwah.

3. Mempunyai nasab atau salasilah keturunan yang baik atau dari anak-anak keluarga yang dipandang di masyarakatnya.

4. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang bijak. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang berdialog dengan ayahnya dengan cara yang santun, berdialog dengan kaumnya dan Raja Namrud dengan argumentasi yang tidak dapat dinafikan. Demikian juga nabi dan rasul lain.

5. Kesabaran mereka tidak dapat ditandingi. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun hanya dengan segelintir pengikut, yang tidak lebih daripada 10 orang.

6. Para nabi menerima wahyu.

7. Terjaga dari dosa, apalagi sampai berbuat syirik. Oleh kerana itu, tidak bernah apa yang dikatakan oleh orang-orang falsafah bahawasanya Nabi Ibrahim sempat mengalami fasa pencarian Tuhan.

8. Pada masa tidur, hati mereka tetap terjaga. Berbeza dengan kita manusia biasa seperti kita, ketika tidur maka hati kita pun tertidur; tidak berzikir dan mengingati Allah atau aktiviti hati lain.

9. Ketika nyawa mereka hendak dicabut, maka Allah berikan pilihan; agar tetap kekal di dunia atau berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad yang memilih "ila rofiqul a'la".

10. Jasad para Nabi tidak hancur di kubur-kubur mereka.

11. Apabila meninggal dunia, harta mereka tidak diwariskan akan tetapi menjadi sedekah. Oleh kerana itu Abu Bakar tidak mengabulkan Fathimah radhiallahu 'anha tentang peninggalan Nabi Muhammad. Hal ini yang sering dijadikan orang Syiah untuk mencela Abu Bakar.

12. Dikebumikan di tempat mereka meninggal dunia. Sebagaimana Nabi Muhammad yang meninggal dunia di bilik Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu 'anha, maka beliau di kubur di bilik sang isteri tercinta.

13. Para nabi dan rasul khusus dari kalangan lelaki tidak dari wanita.

14. Para nabi dan rasul adalah orang-orang merdeka, tidak seorang pun di antara mereka adalah budak.

15. Para nabi didoakan, oleh kerana itu sering disertai nama-nama Nabi dengan shallallahu 'alaihi wa sallam atau' alaihissalam kerana shalawat adalah di antara kekhususan para nabi.

16. Doa para nabi, doa yang mustajab.

17. Para nabi dan rasul mempunyai telaga di akhirat kelak untuk umat-umat mereka. Walaupun hadis tentang ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah selain Nabi Muhammad juga mempunyai telaga.
Adapun tentang telaga Nabi Muhammad para ulama sepakat tentang kesahihannya.

18.Para nabi dan rasul adalah orang yang tinggal di bandar, bukan dari kalangan lelaki kampung atau desa.

19. Para nabi tidak mengalami mimpi "basah", kerana mimpi yang demikian adalah mimpi yang berasal dari syaitan.

20. Mimpi para nabi dan rasul adalah sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Ketika para nabi dan rasul melihat sesuatu dalam mimpi mereka, maka hal itu akan terjadi. Sebagaimana mimpi Nabi Yusuf di kala kecil, melihat matahari, bulan, dan bintang bersujud kepadanya.

Subhanaallah...

No comments

Powered by Blogger.