10 Bahasa Yang Mempunyai Paling Ramai Pengguna Di Internet

                   bahasa 2

Adakah bahasa Melayu tersenarai di dalam carta top 10 ini? Check it out now.

Data ini diperolehi dari laman web Internet World Stats yang menampilkan anggaran terkini jumlah penggunaan bahasa di kalangan pengguna internet di dunia.

                 bahasa 1

Bahasa Melayu berada di tangga ke-8 di dalam carta di atas dengan jumlah pengguna internet seramai 97,729,532 orang. Anda jangan salah faham pula. Angka itu diambil daripada jumlah keseluruhan populasi yang menggunakan bahasa Melayu iaitu seramai 286,937,168.

Ini bermakna ia bukan sekadar bilangan orang dari Malaysia sahaja. Ia melibatkan orang-orang dari negara-negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan juga penduduk dunia lain yang menguasai bahasa Melayu.

Bilangan 97,729,532 orang itu menunjukkan pengguna bahasa Melayu menguasai 2.9% di dalam internet. Ia menyamai dengan peratusan bahasa Perancis. Turut berlaku ialah peningkatan pengguna bahasa Melayu di internet sebanyak 1,626.3% dalam tempoh 15 tahun (2000-2015).

Lebih menarik, didapati 6 bahasa rasmi United Nations iaitu bahasa Arab, Cina, Inggeris, Perancis, Rusia dan Sepanyol berada di dalam carta top 10 ini.

Tapi, ada kemungkinan berlaku data lapping di mana seorang pengguna menguasai lebih dari 1 bahasa. Dan juga faktor kemudahan mengakses internet turut memainkan peranan.

No comments

Powered by Blogger.