Inilah 9 Kewajiban Suami terhadap Isteri

SETIAP insan yang telah berkeluarga tentunya mendambakan keluarga yang sakinah , mawadah , dan warahmah . Namun , dalam mencapai semua keingnan itu tidaklah boleh didapatkan begitu saja melainkan suami dan istri harus saling memenuhi kewajiban dan hak satu sama lain . Biasanya , hanya kewajipan isteri terhadap suamilah yang sering ditekankan . Sedangkan kewajiban suami terhadap isteri jarang sekali dibincangkan .

Untuk itu , perlu diketahui dan difahami dengan baik beberapa kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijelaskan oleh ulama fikih berikut ini :

-Membayar mahar atau mas kahwin. Memang hal ini bukanlah suatu syarat atau rukun dalam perkahwinan, tetapi mahar ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada isteri. Sebagaimana dalam firman Allah swt: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. An-Nisa: 4).

-Memberi nafkah. Pemberian nafkah ini bersifat wajib bagi suami terhadap isterinya, ayah terhadap anaknya, dan tuan terhadap budaknya yang meliputi keperluan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.

-Menggaulinya dengan baik. Dalam pengertian lain dengan penuh kasih sayang, pengertian, tanpa kasar dan zalim.

-Berlaku adil jika isteri lebih dari satu. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda: "Barang siapa beristeri dua, sedangkan dia lebih mementingkan salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang nanti pada hari kiamat, sedangkan pinggangnya (rusuknya) dalam keadaan bongkok."

-Wajib memberikan makan istrinya apa yang ia makan, memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya, dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri.

-Wajib selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada istrinya, dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. (Qs. Al0Ahzab: 34 dan QS. At-tahrim: 6)

-Tidak boleh membuka aib (kejelekan) istri kepada siapapun

-Menjaga isterinya dengan baik. Termasuk menjaga isterinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan menjunjung tinggi kehormatannya.

-Apabila isteri derhaka kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan, walaupun secara paksa.

Itulah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri. 

No comments

Powered by Blogger.