Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Di dalam kerja kursus Sejarah PT3 yang menggunakan topik bangunan bersejarah pada tahun ini, para pelajar perlu menghuraikan setiap kaedah kajian yang diguna pakai secara terperinci.

Berikut adalah beberapa Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2016:

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

1. Melayari internet

Melalui kajian yang telah saya lakukan ini, saya telah mencari maklumat mengenai bangunan …. dengan melayari internet. Pelbagai maklumat yang telah saya perolehi melalui kaedah ini. Salah satu laman web yang saya layari ialah Wikipedia.

Wikipedia merupakan ensiklopedia di dalam internet. Kita boleh mendapatkan banyak maklumat dan fakta-fakta me;aluinya dalam pelbagai bahasa. Di samping itu, saya juga merujuk kepada buku ilmiah yang ada di perpustakaan. Di dalamnya terdapat sedikit sebanyak sejarah mengenai ….

2. Ensiklopedia

Kajian juga dilakukan dengan mencari maklumat menerusi Ensiklopedia yang terdapat di perpustakaan awam …. Salah satu buku ilmiah ialah Kesan Sejarah Dan Tempat-Tempat Menarik Negeri Melaka, Malaysia Wonders And Contrasts, Melaka Historic Tourism serta History of the Dutch in Malaysia.

Berbagai-bagai maklumat mengenai …. ada di dalam ensiklopedia ini.

3. Pemerhatian

Saya dan rakan-rakan telah melawat tempat kajian dalam mendapat maklumat bangunan. Berbagai-bagai maklumat yang saya dapat seperti risalah yang telah di jual di sana. Terdapat banyak maklumat yang ada di dalam risalah termasuk asal-usul bangunan, tarikh bangunan di bina dan sebagainya.

4. Temuramah

Saya telah menemubual seorang responden di kampung saya, beliau agak berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam sejarah bangunan ini. Nama beliau ialah …. Beliau tinggal di …. Beliau telah menceritakan serba sedikit mengenai …. kepada saya.

5. Kaedah Soal Selidik

Saya telah mengedarkan borang soal selidik sebanyak 50 telah diedarkan kepada responden.

6. Media

Saya telah menganalisa media cetak, media massa, majalah dan surat khabar yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bangunan yang telah saya pilih dan mendapatkan kefahaman yang jelas mengenainya.

No comments

Powered by Blogger.