Cara Booking Hotel di Hotels.com Dengan Mudah

ANDA inginkan mencari hotel untuk tempat berehat atau pergi bercuti. Tapi bagaimana cara booking hotel di Hotels.com dengan mudah. Mudah saja! Disini saya akan memberikan tutorial cara booking hotel dengan mudah di Hotels.com.

Cara Booking Hotel di Hotels.com Dengan Mudah

Booking hotel secara online melalui Hotels.com sangat bermanfaat bagi anda. Di samping anda tidak perlu susah payah keluar rumah, anda juga akan mendapat diskaun pada hotel-hotel tertentu. Dijamin harga booking hotel melalui talian jauh lebih murah daripada anda harus datang terus ke tempat. Di samping murah, proses booking hotel juga sangat cepat dan terus confirmed.

Cara Booking Hotel di Hotels.com Dengan Mudah 

Pertama kali taip nama bandar yang diinginkan pada bahagian carian 'Searchbox Hotels.com'. Misalnya bandar Kuala Lumpur atau Singapura, kemudian tekan butang Search dan anda akan dibawa pada halaman baru. Kemudian kalau yang anda taip tadi Kuala Lumpur. Di laman tersebut selain kota Kuala Lumpur di bawahnya terdapat banyak bandar bandar di dunia dengan jumlah ulasan hotel di sebelah kanan.

Kemudian, anda boleh pilih tarikh anda ingin 'check in' dan 'check out'. Contohnya, anda ingin check in 1 Mac 2017 dan check out 3 Mac 2017.

Disini, anda juga boleh memilih beberapa bilik yang anda inginkan pada ruangan 'Bilik'.

Kemudian, anda boleh klik pada butang 'Cari' untuk ketahui maklumat seterusnya.


Setelah anda yakin tekan continue dan selesai biasanya kurang dari 5 hingga 10 minit pada e-mel anda akan menerima pemberitahuan kod booking atau baucar. Kod tersebut jangan sampai hilang dan boleh anda cetak untuk kemudian hari diberikan pada petugas hotel saat check in.

Bagi anda ingin melakukan booking hotel di Hotels.com dengan mudah, anda boleh 'Dapatkan Booking Hotel di Hotels.com mulai sekarang'

Semoga dapat membantu anda ketika membuat booking hotel di Hotels.com!

No comments

Powered by Blogger.