Syarat Permohonan Kemasukan UPU 2017/2018

               Image result for KEMASUKAN UPU 2017

Bagi yang ingin memohon kemasukan UPU 2017/2018, anda perlu ketahui syarat-syarat permohonan kemasukan UPU terlebih dahulu.

Berikut adalah syarat kemasukan UPU 2017/2018:

SPM / Setaraf

Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan SPM / Setaraf adalah seperti berikut:

-Warganegara Malaysia
-Memiliki kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia / setaraf (SPM / setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Program pengajian untuk Bumiputera dan Bukan Bumiputera:

-Semua program di UITM, program Asasi di UIAM, program Asasi Sains dan program Asasi Alam Bina di UM, program Asasi di UNIMAS, program Asasi di UMS terbuka kepada Bumiputera sahaja.

-Semua program asasi di UPM, UKM, UPNM, program Asasi Pengajian Islam di UM, program Tahmidi di USIM dan semua program Diploma di UPM, UTM, UPSI, UTHM, UMT, UTeM, UMP, UniMAP dan UniSZA dan Politeknik Premier terbuka kepada pemohon Bumiputera dan Bukan Bumiputera.

Syarat Am Permohonan Lepasan STPM / Setaraf

Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM / Setaraf adalah seperti berikut:

-Terbuka kepada Warganegara Malaysia yang mempunyai Nombor Kad Pengenalan / My Kad dan Bukan Warganegara Malaysia.

-Bagi Bukan Warga Negara Malaysia perlu memohon terus ke IPTA berkaitan.

-Lulus SPM atau peperiksaan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia serta mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa melayu. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu Kertas Julai diambil kira; dan

-Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am, danGred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain , atau

-Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 pada peringkat Matrikulasi / Asasi tahun 2013; atauMendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid di peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2013 atau 2012; atau

-Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA; atauLulus peperiksaan STPM Tahun 2012 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am atau Matrikulasi / Asasi Tahun 2012 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau STAM tahun 2011 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid; dan

-Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Am Permohonan Lepasan STPM / Setaraf

Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM / Setaraf adalah seperti berikut:

-Terbuka kepada Warganegara Malaysia yang mempunyai Nombor Kad Pengenalan / My Kad dan Bukan Warganegara Malaysia.

-Bagi Bukan Warga Negara Malaysia perlu memohon terus ke IPTA berkaitan.

-Lulus SPM atau peperiksaan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia serta mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa melayu. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu Kertas Julai diambil kira; dan

-Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am, dan

-Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain , atau

-Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 pada peringkat Matrikulasi / Asasi tahun 2013; atau

-Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid di peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2013 atau 2012; atau

-Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA; atau

-Lulus peperiksaan STPM Tahun 2012 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am atau Matrikulasi / Asasi Tahun 2012 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau STAM tahun 2011 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid; dan

-Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Selamat memohon kemasukan UPU 2017/2018!

No comments

Powered by Blogger.