Pergertian Firewall dan Jenis Firewall Yang Anda Perlu Ketahui


Di zaman yang pesat dengan kecanggihan teknologi ini, setiap peranti computer sudah sepatutnya disambung dengan sebuah rangkaian global yang bernama internet. Tak hanya berbeza-beza manfaat yang kita peroleh dari perhubungan internet dengan PC atau laptop kita, melainkan juga kita harus bersedia dengan pelbagai ruang kejahatan yang tersedia di dunia maya.

Maka dari itu, diperlukan suatu alat yang berfungsi menyaring mana sahaja yang dibenarkan berkaitan dengan computer yang kita miliki. Adakah anda ingin tahu apa nama peranti itu? Ya, namanya Firewall. Namun, jika anda tidak tahu apa itu firewall dan jenis-jenisnya, kali ini saya akan kongsikan mengenainya dibawah:

Apa Itu Firewall?

Dalam bahasa kita, Firewall ertinya tembok api yang difungsikan sebagai peranti, entah itu perisian ataupun perkakasan guna mengamankan sistem computer yang anda miliki dengan cara pengendalian lalu lintas rangkaian. Dalam hal ini, firewall akan memberikan izin dalam lalu lintas menghantar rangkaian yang diketahui keamanannya. Sebaliknya, firewall tidak akan memberi izin jika lalu lintas tersebut tidak selamat. Maka dari itu, keperluan akan firewall tak dapat dielakkan lagi bagi anda atau syarikat yang berbadan hukum serta mempunyai akses dunia maya. Inilah yang akan memberikan perlindungan menyeluruh pada peranti digital dari pelbagai serangan hacker ataupun cracker yang berniat jahat mencuri pelbagai data penting anda.

Jenis Firewall yang Perlu Anda Kenali

Melihat betapa diperlukan firewall, ragamnya pun berbeza-beza sesuai dengan keperluan pengguna. Di antaranya, terdapat 6 jenis firewall yang perlu anda ketahui sebagai aktivis dunia maya.

Keenam jenis tersebut akan saya huraikan secara jelas di bawah ini.

1. Packet Filter

Jenis firewall yang pertama ini merupakan jenis yang paling simple. Firewall yang satu ini merupakan sebuah computer yang dibekalkan dengan dua buah Network Interface Card (NIC) yang mana fungsinya menapis pelbagai pakej yang masuk. Umumnya, peranti ini dikenali dengan packet-filtering router.

2. Circuit Level Gateway

Jenis berikutnya iaitu Circuit Level Gateway. Jenis ini umumnya berupa komponen suatu proxy server. Tidak hanya itu, firewall tersebut beroperasi dalam level yang memang lebih tinggi pada model rujukan OSI berbanding jenis Packet Filter Firewall. Firewall ini tepatnya bekerja pada lapisan sesi (session layer). Adapun pengubahsuaian dari jenis firewall ini cukup berguna bagi siapa saja yang ingin menyembunyikan maklumat yang berkaitan dengan rangkaian yang dilindungi, walaupun firewall jenis ini tak melakukan pemeriksaan atas pelbagai pakej individual dalam suatu sambungan.

3. Application Level

Jenis selanjutnya kita kenal dengan Application Level Firewall yang mana jenis ini boleh disebut sebagai Application Level Gateway atau Application Proxy. Penggunaan firewall ini akan mengakibatkan tidak dibolehkan pakej untuk masuk melepasi tembok api tersebut secara langsung. Namun demikian, aplikasi proxy pada suatu computer yang mengaktifkan firewall akan mengalihkan permintaan tersebut pada perkhidmatan yang ada dalam rangkaian persendirian. Kemudian meneruskan respons permintaan tersebut ke computer atau PC yang pertama kali membuat permintaan di mana letaknya berada di rangkaian awam.

4. Network Address Translation (NAT)

Disingkat dengan panggilan NAT, jenis firewall yang satu ini menyediakan perlindungan secara automatik terhadap system di balik tembok api. Halnya, Firewall berjenis NAT ini hanya membenarkan sambungan dari computer yang letaknya di balik tembok api. Sementara itu, tujuan NAT firewall iaitu melakukan pemultipleksan pada lalu lintas rangkaian internal lalu menyampaikannya kepada rangkaian semacam WAN, MAN ataupun rangkaian Internet yang memang lebih luas jaringannya.

Hal ini membuat pakej tersebut seolah-olah berasal dari sebuah IP address. Di samping itu, NAT membuat jadual yang mengandungi maklumat tentang sambungan yang dijumpai oleh firewall. Fungsi dari jadual ini iaitu memetakan alamat suatu rangkaian dalaman ke externalnya. Adapun kemampuan dalam meletakkan seluruh rangkaian di balik IP address berdasarkan pada pemetaan port-port NAT firewall.

5. Stateful Firewall

Jenis Firewall yang satu ini dikenali sebagai sebuah firewall dengan fungsinya dalam menggabungkan pelbagai kelebihan yang biasanya ditawarkan oleh firewall berjenis packet filtering, Proxy dan Circuit Level dalam suatu system. Firewall jenis ini boleh melakukan penapisan pada lalu lintas atas dasar ciri-ciri pakej, sebagaimana halnya penapisan berjenis packet filtering serta mempunyai pemeriksaan pada sesi sambungan guna meyakinkan kalau sesi sambungan tersebut diterima.

6. Virtual Firewall

Yang perlu juga anda ketahui iaitu adanya virtual firewall dimana nama virtual tersebut adalah sebutan yang dialamatkan pada firewall logik tertentu yang berada dalam suatu peranti fizikal. Tetapan dari firewall ini membenarkan beberapa network untuk dapat dilindungi oleh firewall yang mempunyai keunikan dimana fungsinya menjalankan dasar keselamatan system yang tentunya unik juga, cukup dengan menggunakan sebuah peranti.

Semoga memberi manfaat kepada anda!

No comments

Powered by Blogger.