Inilah Bukti Ilmiah Mengapa Waktu Terasa Begitu Singkat


Pernahkah anda merasa bahawa masa berjalan singkat dan begitu pantas? Ya, hal ini terlihat dari banyaknya aktiviti yang terabai. Padahal, jumlah waktu dalam sehari semalam sama saja. Tetapi, putarannya terasa begitu cepat sangat.

Jika kita meneliti pada salah satu riwayat, dikatakan bahawa salah satu tanda akhir zaman ialah singkatnya masa. Sebagaimana hal ini diungkapkan dari Anas bin Malik, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti satu jam dan satu jam dirasakan seperti satu kilatan api, "(HR. Tirmizi).

Ternyata, masa yang terasa begitu singkat ini memanglah benar adanya. Bukan hanya suatu perasaan sahaja. Sebab, ada kebenaran saintifik yang membuktikannya.

Dikatakan oleh Harun Yahya bahawa terdapat kekerapan dasar yang bermula dari getaran semulajadi antara permukaan bumi dan ionosfer konduktif. Kekerapan dasar ini dikenali dengan degupan jantung dunia, dan diketahui sebagia resonans Schumann. Teori resonans Schumann ini ditemui oleh ahli fizik yang berasal dari Jerman, iaitu Winfried R. Schumann di tahun 1952. Melalui teori tersebut, alam serta segala bentuk kehidupan dan kesan yang dimilikinya dapat terjaga dan diukur secara terus menerus.

Kaitannya antara waktu yang begitu cepat dan singkat dengan teori ilmiah tersebut adalah ketika diketahui, mengenai bahawa percepatan yang mengalami perubahan dari bumi ini melalui teori tersebut. Perubahan yang diperolehi melalui laporan dari resonans Schumann, setiap tahunnya ternyata kekerapan yang terdapat di sana menunjukkan bahawa waktu berjalan semakin cepat dan singkat dalam perubahannya.

Walaupun masa tetap berjalan 24 jam selama 1 hari waktu bumi. Akan tetapi, waktu tersebut justeru terasa seperti 16 jam dalam 1 sehari atau bahkan terasa kurang dari itu.

Walaupun teori tersebut sudah membuktikan bahawa waktu berjalan semakin cepat dan singkat, tetapi pada dasarnya ilmu pengetahuan pada masa ini belum mampu menjelaskan mengapa kekerapan tersebut mengalami perubahan yang begitu ketara. Hanya Allah swt saja yang lagi Mengetahui semua kehendak-Nya.

Waallahualam...

No comments

Powered by Blogger.