5 Ciptaan Allah Ini Tidak Akan Hancur Ketika Hari Kiamat


KETIKA kiamat terjadi, kita mengetahui bahawa semuanya akan binasa dan mengalami kehancuran. Tak akan ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Alam semesta juga ikut hancur. Bahkan, malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala juga mengalami kematian.

Walaupun kita tahu bahawa semuanya akan hancur, ternyata ada pula hal-hal yang tidak akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu yang tidak akan binasa meskipun dahsyatannya suatu kebinasaan terjadi. Lantas, apa saja yang tidak akan hancur di hari kiamat?

1. Syurga dan Neraka

Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada yang tidak hancur, yakni Syurga dan Neraka. Dalam hal ini Allah telah menyatakan kekekalan syurga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satunya dalam QS. Hud, 106-108, "Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. "

Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahawa syurga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya.

2. 'Arsy atau Singgasana Allah

Seterusnya yang tidak akan hancur adalah Arsy Allah SWT. Dimana Arsy ini adalah singgahsana Allah. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya, "Dan mereka berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini (Syurga) kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati syurga di mana saja yang kami kehendaki. Maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

'Dan engkau (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling' Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; lalu diberikan keputusan di antara mereka (hamba-hamba Allah) secara adil dan dikatakan, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam', "(QS. Az-Zumar, 74-75).

3. Luh Mahfuzh

Jika singgahsana Allah iaitu Arsy tidak akan hancur, maka sama halnya dengan tulisannya pada Luh Mahfuzh. Di mana ini adalah kitab tempat Allah untuk menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain semuanya tertulis di dalam Al-Qur'an yaitu Ummu Al-Kitab, sebagaimana yang telah dikatakan Allah, "Tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata (Luh Mahfuzh)," (QS. an-Naml: 75). Maka dari itu Luh Mahfuzh pun tidak akan hancur berdasarkan Ij'ma ulama.

4. Qalam atau Pena

Qalam atau pena ternyata juga termasuk ciptaan Allah yang tidak akan hancur ketika sangkakala ditiupkan. Menurut beberapa ulama, Qalam atau pena merupakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam, kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Tulislah!' Kemudian Al-Qalam berkata, 'Wahai Rabb ku, apa yang akan aku tulis?' Kemudian Allah berfirman, ' Tulislah takdir segala sesuatu sehingga datang hari kiamat ', "(HR. Abu Dawud, shahih).

5. Roh

Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur atau binasa apabila trompet ditiupkan. Kerana makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut rohnya dan meninggal dunia dan kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Hal ini disepakati ulama bahawa ruh tidak akan hancur.

Wallahu 'alam.

Sumber: Infoyunik.com

2 comments:

  1. Alhamdulillah..terima kasih perkongsian ini..

    ReplyDelete
  2. Sama-sama...selalu blogwalking err PD..:-D

    ReplyDelete

Powered by Blogger.