Tips Agar Rumahtangga Anda BahagiaSIAPA yang tak ingin rumah tangganya nampak bahagia? Tentunya, setiap daripada kita mahukan rumah tangga yang bahagia dan harmoni. Lalu bagaimanakah cara agar rumah tangga kita bahagia?

Berikut ini 4 tips yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang dikutip dari Rumaysho.com.

1- Membina Rumah Tangga dengan Agama

Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka," (QS. At-Tahrim: 6).

Adh-Dhahak dan Maqatil mengenai ayat di atas, "Menjadi kewajipan seorang muslim untuk mengajari keluarganya, termasuk kerabat, sampai pada hamba sahaya lelaki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang, "(HR. Ath-Thabari, dengan sanad sahih dari jalur Said bin Abi 'Urubah, dari Qatadah. Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, 7: 321 ).

Cuba perhatikan nikmatnya jika rumah tangganya dibina dengan agama.  Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyuruh suami-isteri untuk solat malam bersama, "Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan solat dan ia membangunkan istrinya lalu si isteri mengerjakan solat. Bila isterinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah isterinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan solat dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan solat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya, "(HR. Abu Daud, no. 1450; An-Nasa'i, no. 1611. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahawa sanad hadis ini hasan).

2- Isteri Taat pada Suami

Rumah tangga akan berbahagia, jika isteri itu taat pada suami. Kerana isteri seperti inilah yang akan menyenangkan hati suami.

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?"

Jawab beliau, "Iaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci," (HR. An-Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251. Syaikh Al -Albani mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih).

Bahkan isteri yang seperti inilah yang akan dapat jaminan masuk syurga melalui pintu syurga mana saja yang ia mahu. Disebutkan dalam hadis,

"Jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini," Masuklah dalam syurga melalui pintu mana saja yang engkau suka, "(HR. Ahmad, 1: 191; Ibnu Hibban, 9: 471. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadis ini sahih).

3- Ada Banyak Anak

Kerana makin ramai anak, makin banyak yang mendoakan. Namun dituntut anak tersebut adalah anak yang soleh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahawa Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh,"
( HR. Muslim no. 1631).

Dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata, "Ada seseorang yang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata," Aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak mempunyai keturunan). Apakah boleh aku berkahwin dengannya? "

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tidak."

Kemudian ia mendatangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang.

Sampai ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketiga kalinya, lantas Nabi shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan kerana aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak," (HR. Abu Daud no. 2050 dan An Nasai no. 3229. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahawa hadis tersebut hasan).

4- Menafkahi dengan Cukup

Dari Mu'awiyah Al Qusyairi radhiyallahu 'anhu, ia bertanya pada Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah, "(HR. Abu Daud, no. 2142. Syaikh Al-Albani mengatakan bahawa hadits ini hasan sahih).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut," (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714).

Semoga mahligai yang dibina mendapat satu kebahagiaan dan rahmat yang melimpah ruah. Aminnn...

Sumber: Islampos

No comments

Powered by Blogger.