Inilah Makanan Umat Islam Ketika Dajjal Sudah Muncul


Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan kewujudannya masih menjadi misteri dan akan muncul di akhir zaman nanti. Ada saatnya manusia bermata satu ini akan keluar dari tempat persembunyian dan menyebarkan fitnah ditengah-tengah manusia.

Tubuh yang disebut-sebut akan menjadi tanda datangnya kiamat besar ini mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membawa sungai, syurga, neraka, memunculkan kesuburan, serta menurunkan hujan.

Namun walaupun Dajjal boleh menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan, bukan bererti makanan kita melimpah ruah dan bebas makan apa saja. Khususnya kaum muslim, mereka akan mengambil makanan yang berbeza dengan yang ada pada masa ini. Berikut ulasannya.

Pada masa kemunculannya nanti, Dajjal akan menimbulkan huru hara di muka bumi. Bahkan bumi dan langit pun enggan untuk berkongsi rezeki untuk manusia. Selama tiga tahun berturut-turut, manusia akan mengalami kemarau panjang menandakan kemunculan Dajjal. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani sebagai berikut:

"Sesungguhnya tiga tahun sebelum kemunculan Ad-Dajjal, di tahun pertama, langit menahan satu pertiga air hujannya, bumi menahan satu pertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua, langit menahan dua pertiga air hujannya, dan bumi juga menahan dua pertiga hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga langit menahan kesemua yang ada padanya dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang mempunyai gigi pemamah dan kuku. "(" Kisah Dajjal "- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani; Pustaka Imam Asy-Syafi'i; hlm. 92 )

Hadis di atas membayangkan bahawa apa saja yang mempunyai gigi pemamah dan kuku maka akan binasa, dimana boleh diertikan setiap haiwan yang boleh memberikan protein bagi manusia akan punah. Contohnya seperti kambing, lembu kerbau dan unta. Lantas jika sumber protein kita habis, apa yang kita harus makan ketika itu?

Ada sebuah buku dari Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah menulis sebagai berikut: Dalam Hadis Riwayat Ahmad, "Asma 'berkata," Akan tetapi mereka tidak mendapat apa-apa sehingga aku khuatir terkena musibah kelaparan, dan apa yang boleh dimakan oleh kaum mukmin pada masa itu? "Jawab Nabi" Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit (malaikat). "(HR. Ahmad No. 26298)

Tapi terfikirkah anda bahawa malaikat tidak makan dan tidak minum, lalu bagaimana orang mukmin untuk menyambung hidupnya. Ternyata Islam sudah menyiapkan jawapannya

Asma 'berkata, "Wahai Nabi Allah, bahawasanya Malaikat tidak makan dan tidak minum." Jawab Nabi: "Akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan taqdis." (HR. Abdul Razzaq, ath-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Asakir)

Penghuni langit atau malaikat terbiasa setiap hari dengan melantunkan tasbih, maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan bahawa makanan kaum mukmin pada masa itu ialah berupa makanan yang sama dengan penghuni langit berupa tasbih dan taqdis.

Dari hadis tersebut kelihatan jelas betapa pentingnya peranan zikir dalam hidup kita. Bahkan jika dilakukan dengan baik dan benar, maka ia boleh menggantikan fungsi makanan pada ketika munculnya si Dajjal itu. Wallahu A'lam Bishawab...

No comments

Powered by Blogger.