Apakah Mahar Yang Paling Bagus?MAHAR atau biasa disebut mas kahwin merupakan salah satu syarat sah dalam perkahwinan atau pernikahan. Itu artinya, mahar adalah salah satu hal yang harus ada ketika kita melangsungkan sebuah perkahwinan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah mahar nikah apakah yang paling bagus?

Dari 'Uqbah bin' Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahawa Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."

Dalam riwayat Abu Daud dengan lafazh, "Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah."

(HR. Abu Daud, no. 2117; Al-Hakim, 2: 181-182. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahawa sanad hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga sahih sebagaimana dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al -Irwa ', 6: 344).

Dikutip dari Rumaysho.com, hadis di atas menunjukkan bahawa mahar yang paling bagus dan menjadi mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah untuk dipenuhi. Inilah yang dipersiapkan oleh calon suami, hendaklah pihak wanita dan perempuan mudah menerima hal ini. Kalau maharnya itu serba sulit dan memberatkan, itu menyelisihi yang dituntunkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Padahal kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mahar yang beliau berikan pada isterinya hanyalah 12.5 uqiyah, itu kira-kira 500 dirham, bersamaan dengan 15 juta rupiah. Ini mahar di masa silam yang tidak terlalu mahal.

Ada hadis pula dari 'Urwah, dari' Aisyah, ia berkata bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah mempunyai keturunan," (HR. Ahmad , 6: 77. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Mudahnya mahar mempunyai manfaat yang begitu besar:

1. Mengikuti sunnah (ajaran) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
2. Memudahkan para pemuda untuk berkahwin.
3. Mudahnya mahar akan menyebabkan cinta dan kekalnya kasih sayang. 

No comments

Powered by Blogger.