Mengenali Batu Hitam dari Syurga Bernama “Hajar Aswad”


Hajar Aswad adalah "batu hitam" yang terletak di sudut sebelah tenggara Kaabah, iaitu sudut dari mana Tawaf dimulai. Hajar Aswad merupakan jenis baru "ruby" yang diturunkan Allah dari syurga melalui malaikat Jibril.

Hajar Aswad terdiri dari lapan keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Batu hitam itu sudah licin, kerana terus menerus dikucup, diusap-usap oleh berjuta-juta, malah berbilion-bilion manusia, sejak Nabi Adam as, iaitu jemaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji mahupun tujuan umrah.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah saw bersabda: "Rukun (Hajar Aswad) dan makam (batu / makam Nabi Ibrahim as) dua batu delima dari Syurga yang dihilangkan cahayanya oleh Allah. Kalau cahayanya tidak dihilangkan, maka dua batu Ruby tersebut mampu menyinari dunia dari Barat hingga Timur. "(HR. Tirmidzi).

Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abas ra, Rasulullah saw bersabda: "Allah akan membangkitkan al-hajar (Hajar Aswad) pada Hari Kiamat. Ia dapat melihat dan berkata. Ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar. "

Kemudian hadis dari Siti Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda: "Nikmatilah (peganglah) Hajar Aswad ini sebelum diangkat (dari bumi). Ia berasal dari syurga dan setiap sesuatu yang keluar dari syurga akan kembali ke syurga sebelum kiamat. "

Jutaan manusia di musim haji tentu berharap dapat menciup dan menyentuh Hajar Aswad secara langsung. Tapi pergerakan manusia yang bersesak mengelilingi Kaabah, tidak semua mewujudkan harapan itu secara bersamaan. Kerana itu, di antara jamaah haji hanya boleh memberi "kecupan jarak jauh" atau melambaikan tangan sambil melafazkan basmalah dan takbir, Bismillahi Wallahu Akbar. "

Disunnahkan membaca doa ketika hendak istilam (mengusap) atau melambainya pada pemulaan tawaf atau pada setiap putaran, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra: "Nabi Saw datang ke Ka'bah lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca" Bismillahi Wallahu Akbar. "

Dalam Buku Pintar Haji & Umrah (ditulis HM Iwan Gayo), dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahawa batu hitam tersebut pernah terkubur pasir selama beberapa waktu lamanya dan secara ajaib dijumpai kembali oleh Nabi Ismail as ketika ia berusaha mendapatkan batu tambahan untuk menutupi dinding Kaabah . Batu yang dijumpai inilah yang sedang dicari oleh Nabi Ibrahim as. Kemudian Nabi Ibrahim as dan Ismail as mengusung batu itu sambil mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan.

Diangkat dengan Serban Nabi

Diantara peristiwa penting yang berkenaan dengan batu ini adalah ketika suku Quraisy melakukan pemugaran Ka'bah pada tahun 16 sebelum Hijrah (606 M). Pada masa itu hampir saja terjadi pertumpahan darah yang hebat, kerana suda lima hari lima malam, mereka dalam keadaan gawat, kerana keempat kabilah dalam suku Quraisy terus bertelingkah pada pendapat dan kehendak masing-masing, siapa yang akan mengangkat dan meletakkan kembali batu ini ke tempatnya semula, kerana kerja-kerja pemuliharaan Kaabah sudah selesai.

Akhirnya muncul usul dari Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi seraya berkata, "Alangkah baiknya kalau keputusan ini kita serahkan kepada orang yang kali pertama masuk masjid pada hari ini."

Pendapat  Quraisy Abu Umayyah ini disepakati. Dan ternyata orang pertama masuk pada hari itu adalah Muhammad bin Abdullah yang waktu masih berusia 35 tahun. Bukan rahsia umum, akhlak dan budi pekerti Muhammad Saw dikenali dengan gelaran Al-Amin (orang yang dapat dipercaya). Kemudian Muhammad saw menuju tempat simpanan Hajar Aswad itu lalu membentangkan serbannya dan meletakkan batu mulia itu di tengah serbannya.

Kemudian Muhammad Saw meminta satu orang wakil dari masing-masing kabilah yang sedang bertengkar untuk memegang sudut serban itu, dan bersama-sama menggotongnya ke sudut di mana batu itu hendak diletakkan. Agar adil, Muhammad saw pula yang hendak memasang batu itu ke tempatnya semula.

Hajar Aswad Direbut

Kisah lain yang sangat penting adalah ketika terjadi musim haji tahun 317 H. pada masa itu dunia Islam sangat lemah dan bercerai berai, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Abu Tahir Al Qurmuthi, seorang kepala salah satu suku di Jazirah Arab bahagian timur untuk merampas Hajar Aswad.

Dengan 700 pasukan bersenjata lengkap, mereka mendobrak Masjidil Haram dan membongkar Ka'bah secara paksa, lalu merebut Hajar Aswad dan mengangkutnya ke negara yang terletak di kawasan Teluk Parsi sekarang.

Kemudian, ia membuat maklumat dengan menantang umat Islam, dengan kata-kata, sila mengambil hajar aswad itu, boleh dengan perang atau dengan membayar sejumlah wang yang pada masa itu sangat berat bagi umat islam. Baru setelah 22 tahun (tahun 339 H) batu itu dikembalikan ke Mekah oleh Khalifah Abbasiyah Al Muthi'Lillah setelah ditebus dengan wang sebanyak 30,000 Dinar.

No comments

Powered by Blogger.