Bolehkah Wanita Haid Berwuduk Sebelum Tidur


SEBAGAIMANA diketahui bahawa sebelum tidur disunatkan (digalakkan) untuk berwudhu terlebih dahulu, agar tidurnya lebih berkat dan membawa kebaikan. Hal ini sebagaimana mengamalkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini.

Dari hadits Al-Bara 'bin' Azib radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu' alaihi wa sallam bersabda,

"Jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudhulah seperti wudhu untuk shalat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." (HR. Bukhari, no. 247; Muslim, no. 2710)

Lantas bagaimana dengan wanita haid yang darahnya masih mengalir, sama ada sebelum tidur dianjurkan pula untuk berwudhu?

Yang jelas kalau orang dalam keadaan junub dan belum langsung mandi, maka ia dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Misalnya, sehabis hubungan intim di malam hari, lantas belum sempat mandi, maka disunnahkan berwudhu sebelum tidur.

Dari 'Aisyah radhiyallahu' anha, ia berkata,

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa jika dalam keadaan junub dan hendak tidur, beliau mencuci kemaluannya lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat." (HR. Bukhari, no. 288).

'Aisyah pernah ditanya oleh' Abdullah bin Abu Qais mengenai keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

Bagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika dalam keadaan junub? Adakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? " 'Aisyah menjawab," Semua itu pernah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau mandi, lalu tidur. Kadang pula beliau wudhu, barulah tidur. " 'Abdullah bin Abu Qais berkata," Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu lapang. "(HR. Muslim, no. 307).

Apakah wanita haid keadaannya sama dengan orang junub?

Jawapannya tidak sama. Kalau orang junub berwudhu, itu untuk memperingan junubnya. Sedangkan untuk wanita haidh berwudhu, maka itu tidak manfaat apa-apa. Bahkan ketika ia mandi besar (mandi wajib) pun saat darah haidnya mengalir, tidak dikatakan hadatsnya hilang. Sehingga dari sini tidaklah sama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Daqiq Al-'Ied, Imam Syafie menyatakan bahawa anjuran (berwudhu sebelum tidur) tidaklah berlaku pada wanita haidh. Kerana walaupun ia mandi, hadatsnya tidak akan hilang (jika masih terus keluar darah). Hal ini berbeza dengan orang junub. Namun jika darah haid berhenti, namun belum langsung mandi wajib, maka statusnya sama seperti orang junub. (Fath Al-Bari, 1: 395)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, menurut ulama Syafi'iyah disepakati bahawa tidak digalakkan bagi wanita haid untuk berwudhu (sebelum tidur) kerana wuduk tidak berpengaruh apa-apa. Namun jika darah haid berhenti, maka statusnya sama seperti orang junub. Wallahu a'lam.

No comments

Powered by Blogger.